• הגדל
  • הקטן
  • צבעים בולטים
  • הפוך צבעים
  • תמונות גווני אפור
  • איפוס שינויים

TLV Icon

הדמייהProject Midtown is a full-scale urban complex covering 35,000 square meters, which combines a luxury high-rise residential building, commercial buildings and an entertainment and leisure zone, and redefines an attractive, state-of-the-art center for the site of Tel Aviv.